Wisdom Quotes Everyday

24/08/2016 What is different between “I like you” and “I love you”? Beautiful answer by Buddha: “When you like a flower, you just pluck it. But when you love a flower, you water it daily”. One who understand this, understand life. Sự khác nhau giữa “Thích” và “Yêu” là gì? Đức Phật đã cho ta […]

Continue Reading

Sửa lỗi cài win “Setup was unable to create a new system partition or locate an existing system partition”

Setup was unable to create a new system partition or locate an existing system partition

Hiện nay do công nghệ thay đổi, nên trong khi cài Windows từ thiết bị ngoài USB, các bạn hay gặp phải lỗi sau: “Setup was unable to create a new system partition or locate an existing system partition” Về lý do vì sao bị lỗi tôi sẽ cập nhật tại bài viết này sau hoặc […]

Continue Reading

Luyện Đọc Nhanh

Luyện đọc nhanh

Bạn biết gì về đọc nhanh? liệu bạn đã đọc nhanh hay chưa? Hay xem qua bài Luyện Đọc Nhanh để xem bạn đã đọc đúng cách chưa nhé! Bạn biết gì về đọc nhanh? Và Luyện Đọc Nhanh? Hiểu đúng về đọc nhanh Đọc nhanh là nhìn: Bạn đọc được vài từ một lần […]

Continue Reading